25-6-2016-T.C. İSTANBUL ANADOLU 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE372729

0
217

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet)
üzerine haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde ÖDEME
EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2011/3673 ESAS
ALACAKLI : GÖZDE MATBAACILIK SAN. TİC LTD. ŞTİ.
VEKİLİ : Av. Ufuk Amanvermez Cevizli Man. Bayburt Sok. Akkaya Apt. No:10 D:7 Kartal / İSTANBUL
Av. Ahmet Erol Kozyatağı Man. Değirmen Sok. Şaşmaz
Sitesi C1 Blok No:17 K:4 Büro:16 Kadıköy / İSTANBUL
BORÇLU : OĞUZ ÇATAL,
Mehmet Akif ErsoyMah. 311 Sk. No: 18 Yenimahalle / ANKARA
BORÇ MİKTARI : 6 619.50 TL.
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. 2!abıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilerrediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya/devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 çün içerisinde I.I.K.’nun 74. maddeye,itir, edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye /göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 372729) www.bik.gov.tr