25-5-2016-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 341163

0
129

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/13860 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili, Sincan ilçesi, Mevlana mahallesi, 1.484,00 m² yüzölçümlü, 2034 ada, 5 parsel, 3 nolu bağ. bölümde kayıtlı taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satılacak olup Adresi: Ankara ili, Sincan ilçesi, mevlana mahallesi, Ahmet kabaklı caddesi, A blok 2. kat 3 nolu mesken daire. A blok’un zemin kat + 1,2,3,4,5 normal katlardan kurulu olduğu, A blok’un zemin katının toprak seviyesinde olduğu, bodrum katın bulunduğu, Apartman binanın cepheleri akrilik boyalı vaziyetlidir.Binanın bütün pencereleri sökülmüş, kapıları sökülmüş vaziyette olup bina yıkım aşamasındadır. Binada tapu kaydına göre yıkım kararı bulunmaktadır. Bina ve daireler inşaat halinde olup ikamete geçilmemiş vaziyettedir. 3 no’lu daire zemin üstü 2 katta yer almaktadır. Daire salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc 2 balkondan kuruludur. kullnım alanı yaklaşık 120,00 m² büyüklüktedir. Salon ve oda duvarları sıva üzeri plastik badanalıdır. Dairenin ıslak alanları olan antre, hol, banyo, mutfak, wc, balkon taban kaplaması kalebodur yer seramiği kaplıdır. Daireye yakın konumda çarşı, pazar, okul, cami,alış veriş yerleri bulunmaktadır.Bina meskun mahal içerisinde olup etrafında yapılaşma kısmen tamamlanmıştır. Belediye hizmetlerinden tamamen yararlanmakta olup ulaşım imkanları önünde bulunan Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinden geçmektedir. A blok binada yıkım kararı bulunmaktadır. Keşif mahallinde de binanın bütün kapı ve pencereleri sökülmüş yıkıma hazır vaziyete olduğundan 3 nolu konut dairenin bir değerinin bulunmadığı belirlenmiştir. 3 nolu dairenin 1/30 oranında arsa payı bulunmakta olup arsa payı üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 2034 ada, 5 parsel 1.484,00 m² büyüklüktedir. 3 numaralı dairenin 1/30 oranında arsa payı bulunmaktadır. Arsa payına düşen miktar 1/30 x 1.484,00 = 49,46 m² olarak hesaplanmıştır. İmar durumuna göre yörede oluşan arsa rayiçleri dikkate alınarak 1 m² arsanın değerinin 500,00 TL olduğu belirlenerek takdir edilmiştir. Buna göre arsa payı değeri TL = 24.700,00 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir. Tapu kaydının açıklama bölümünde; Sincan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.01.2012 gün ve 533 sayısı ile yıkım kararı vardır şerhi bulunmaktadır.
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 24.700,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/08/2016 günü 09:55 – 10:00 arası
2. Satış Günü : 29/08/2016 günü 09:55 – 10:00 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu / Etimesgut / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13860 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/05/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 341163) www.bik.gov.tr