ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2016 gün ve 1938 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi 37996 ada 5 ve 6 nolu parsellere ilişki n 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-457408) www.bik.gov.tr