2016/297 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/05/2016
1. İhale Tarihi : 01/06/2016 günü, saat 10:30 – 10:32 arası.
2. İhale Tarihi : 21/06/2016 günü, saat 10:30 – 10:32 arası.
İhale Yeri : Adliyesi 2 Notu Mezat Salonu – Adliyesi MERKEZ /
No    Takdir Edilen Değeri TL.    Adedi     KDV        Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1            190.000,00                 1           %1        71 AZ 806 Plakalı, 2011 Model, BM W Marka, 520 D SEDAN Tipli, Rengi Beyaz, ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT. ARACIN SOL ARKA TAMPONUNDA SÜRTMELER VAR. ARACA AİT ANAHTAR VE RUHSAT YOK.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...