25-02-2017 T.C.ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

0
98

T.C.ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2017/46 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA – MAMAK
MEVKİİ : Derbent Mahallesi
PAFTA NO : –
ADA NO : 39771
PARSEL NO : 2
VASFI : Gecekondu
YÜZÖLÇÜMÜ : –
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nevin Altunok
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Ankara İli, Mamak İlçesi, Derbent Mahallesi, 39771 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın tüm müştemilatıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümeninin 01/08/2013 tarih ve 2077/4560 sayılı kararı ile Mamak Kaymakamlığı tarafından kamu yararı kararıyla kamulaştığı, ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenecek bedel karşılığında taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tapu tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/46 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/02/2017