25-02-2017 ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

0
63

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
81205/23 nolu parselasyon planı 23.02.2017 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.