Sendikamızın Olağan Üstü Genel Kurulu 17 Aralık 2015 Perşembe günü Saat 10.00’da, Seçimler 18 Aralık 2015 Cuma günü saat 10.00’da Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No: 2 Etimesgut / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Sendikamız Üyesi ERKUNT SANAYİ A.Ş.nin toplantı salonunda, İlk toplantıda yasanın öngördüğü çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 24 Aralık 2015 Perşembe günü saat 10.00’da, seçimler 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 10.00’da aynı adreste yapılacaktır.
Olağan Üstü Genel Kurul Gündemi aşağıda gösterilmiştir. Üyelerimize saygı ile duyurulur.
GÜNDEM:
1. Açılış.
2. Başkanlık Divanı seçimi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun ve Hesaplarının Okunması ve Görüşülmesi.
4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası.
5. Tasfiye Önerisinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
6. Tasfiye Kurulunun Seçimi.
7. Dilek ve Temenniler.
8. Kapanış.