15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N

DOSYA NO: 2016/361
Mahkememizden verilen 19/09/2016 tarih 2016/361 Esas 2016/422 Karar sayılı ilamıyla; Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Buğay Mah./Köy, 8 Cilt, 29 Hane, 85 BSN’de nüfusa kayıtlı bulunan 29809383114 T.C. Kimlik nolu Aziz ve Yurdagül’den olma 28/11/1998 D.lu, SATI ŞAHAN’nın “SATI” olan isminin “ÖZLEM” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE verilmiş olup, karar ilan olunur. 20/09/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-434617) www.bik.gov.tr