24-6-2016-ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 369965

0
73

ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
EK SIRA CETVELİNİN İLANI

DOSYA NO: 2001/46
Müflis Öz Kardeşler Yapı Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkındaki iflas tasfiye işleminde; sıra cetvelinin ilanından sonra masaya geç kayıt yaptıran 136 numarada kayıtlı alacakla ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bitirilmiş, İc.İf.K.nun 206. ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveline ilişkin kararlar incelemeye hazırdır. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içerisinde şikayet yoluyla ileri sürülebileceği İc.İf.K.nun. 166,232,234 ve 235 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.20/06/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 369965) www.bik.gov.tr

Reklam