24-6-2016-T.C. ANKARA 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN371925

0
100

T.C. ANKARA 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

DOSYA NO:2015/2105
Müdürlüğümüz dosyasından SON SÖZ GAZETESİ 10/06/2016 Tarih ve ILN00357784 ilan numarası ile yayınlanan İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinin İlanen Tebliği İlanında;
Borç Miktarı : “8.296,177-TL TOPLAM ALACAK (E.M.HARİC)” şeklinde yazılmış ise de; doğru ifadenin “8.296.17-TL TOPLAM ALACAK (F.M.HARİCİ” olduğu ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın Tashihi (BASIN 371925) www.bik.gov.tr