Esas No: 2015/474 Karar No: 2016/51
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi Karagöz Mahallesi, Cilt No: 27, Hane No: 25, Aile Sıra No: 48’de nüfusa kayıtlı 63196090330 TC numaralı Yurdagül Tunç ve Durdu oğlu 10.10.1992 Afşin doğumlu Durdu Bozdoğan’ın Durdu olan ön adının “DURDU HAKAN” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir, İlan olunur.