24-12-2016-T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN501608

0
87

T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO:2016/413 KARAR NO: 2016/478
Davanın kabulüne, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sızma Mah./Köyü, Cilt No: 72, Hane No: 113, BSN: 28 de nüfusa kayıtlı, Adil ve Gülseren kızı, 22.08.1982 Kahramanmaraş doğumlu, 59809213388 TC kimlik numaralı, davacı Hatice Çimen’in nüfus kayıtlarında Hatice olan isminin “Hatice Eda” olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 501608) www.ilan.gov.tr