Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2054 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle Alacaatlı 61061 ada 1 sayılı parsel, 64150 ada 1 sayılı parsel ve 44551 ada 5 sayılı parseller ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.