24-11-2015-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(179030)

0
71

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 tarih 2071 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle ilçesi 43271 ada 1 nolu imar parseline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonları Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.