MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE
ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

Sayı: 64733099/
Konu: Üreğil mahallesi 39660 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hk.

İLÇEMİZ ÜREĞİL MAHALLESİ, 39660 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ, MAMAK BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02/05/2016 GÜN VE 254 SAYILI KARARIYLA UYGUN GÖRÜLEREK, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12/08/2016 GÜN VE 1655 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR. İLGİLİLERE DUYURULUR.

Askıya Alınma Tarihi: 23/09/2016
Askı Bitim Tarihi : 23/10/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın(434601) www.bik.gov.tr