ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Esas No: 2016/332 , Karar No:2016/261
Davacının talebini içeren davanın kabulü ile Kırşehir İli Boztepe İlçesi Çevirme Köyü Cilt No: 23 Hane No: 32 de nüfusa kayıtlı olan 38248760356 TC nolu 15/09/1994 doğumlu Kadir kızı Emine’den olma Dilan DEMİR’in “Dilan” olan isminin “Eylül” OLARAK TASHİHİNE, karar verilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-434587) www.bik.gov.tr