23-2-2017-T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 546817

0
100

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü)

TEBLİĞ EDİLEMEYEN VERGİ/CEZA İHBARNAMELERİNİN İLAN YOLUYLA TEBLİĞ LİSTESİDİR

S.NO ADI SOYADI (ÜNVANI) VERGİ NO ADRES V.DÖNEMİ TÜRÜ MİKTARI
1 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 01-12/2011 G.V., V.ZİYAI 36.218,14
2 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 01-12/2012 G.V., V.ZİYAI 104.940,00
3 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 10/2012 KDV.,V.ZİYAI 6.661,12
4 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 01-03/2011 G.G.V.,V.ZİYAI 6.600,00
5 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 07-09/2011 G.G.V.,V.ZİYAI 6.000,00
6 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 10-12/2011 G.G.V.,V.ZİYAI 7.725,00
7 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 01-03/2012 G.G.V.,V.ZİYAI 12.180,00
8 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 07-09/2012 G.G.V.,V.ZİYAI 10.800,00
9 RIZA ÇETİN 2440220142 ŞAHAP GÜRLER MAH. 1242.SK. NO:11/29 MAMAK/ANKARA 10-12/2012 G.G.V.,V.ZİYAI 24.300,00

Yukarıda Adı-Soyadı-(Unvanı)-Vergi Numarası-Vergi Türü ve Vergi Dönemi yazılı mükellefler adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri
Muhatabın bilinen adreslerinde tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. Maddesi gereğince ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Bu nedenle; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 105 ve 106. Maddeleri gereğince;
“İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.”
“İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri;”
“Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,”
“İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.”
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 546817) www.ilan.gov.tr