23-12-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 512118

0
73

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda ada numaraları yazılı; Altındağ Belediye Encümeni’nin 27.07.2016 gün ve 693, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 03.11.2016 tarih ve 2666 sayılı kararı ile uygun görülen 83004/5 nolu plan ve cetvelleri 23.12.2016 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.
ADA PARSEL
24164 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 512118) www.ilan.gov.tr