22-8-2016-KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI 417829

0
106

T.C.
KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
DÜZELTME İLANI

[İşin adı2] 2016 -2017 Öğretim yılı Keçiören ilçesinde taşımalı eğitim kapsamına alınan yerleşim birimlerinden merkez okul Bağlum ilkokuluna ve Abdulhakim Arvasi ortaokulu 69 öğrencinin 180 gün taşınması işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası:2016/319618
1-İdarenin
a) Adresi:Güçlükaya Mahallesi Savur Sokak No: 1 Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123611910-3123611900
c) Elektronik posta adresi :[email protected]
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi:http://ekap.kik.gov.tr./EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Başkent – Sonsöz
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] : 1- İdari şartnamenin 3.1. maddesinin d) bendi ihale tarihi 26.08.2016 Tarihi saat:10:00 olarak değiştirilmiştir.
2- idari şartnamenin 33.2. maddesinde . Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;
a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. Olarak değiştirilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 417829) www.bik.gov.tr