22-4-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 308213

0
69

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 22.04.2016 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.
ADA PARSEL
23687 Tüm Parselleri
23688 Tüm Parselleri
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 308213) www.bik.gov.tr