22-4-2016-T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 313002

0
79

Vergi K.N. İhbarname Fiş No V.Kodu Vergi Dönemi Soyadı-Ad (Unvan) Vergi Toplamı Ceza Toplamı İHB Toplamı Adres
9740055735 20160406135090000014 YGV 01/2010-12/2010 OKTAY YILMAZ 2.788,00 TL 2.788,00 TL 5.576,00 TL AŞAĞI EĞLENCE MAH. MENDİL SK. NO:22/6 KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000005 YGV 01/2010-12/2010 YİĞİT HÜSEYİN 23.840,00 TL 23.480,00 TL 47.320,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000006 GGV 01/2010-03/2010 YİĞİT HÜSEYİN 2.745,00 TL 2.745,00 TL 5.490,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000007 GGV 04/2010-06/2010 YİĞİT HÜSEYİN 5.175,00 TL 5.175,00 TL 10.350,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000008 GGV 07/2010-09/2010 YİĞİT HÜSEYİN 4.500,00 TL 4.500,00 TL 9.000,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000009 KDV 02/2010-02/2010 YİĞİT HÜSEYİN 3.420,00 TL 3.420,00 TL 6.840,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000010 KDV 03/2010-03/2010 YİĞİT HÜSEYİN 2.340,00 TL 2.340,00 TL 4.680,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000011 KDV 04/2010-04/2010 YİĞİT HÜSEYİN 8.280,00 TL 8.280,00 TL 16.560,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000012 KDV 06/2010-06/2010 YİĞİT HÜSEYİN 4.050,00 TL 4.050,00 TL 8.100,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA
9790487737 20160406135090000013 KDV 09/2010-09/2010 YİĞİT HÜSEYİN 7.200,00 TL 7.200,00 TL 14.400,00 TL KUŞCAĞIZ MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO:86/C KEÇİÖREN/ANKARA

Yukarıda adı soyadı veya ünvanı, adresi, dönemi, vergi türü, ihbarname numarası ve miktarı yazılı olan Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerinde tebligat yapılamamıştır.
1- 213 sayılı VUK’nun tebliğlerle ilgili 104. maddesine göre ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olarak kabul edileceği
2- Aynı Kanunun 105. maddesi gereğince adı soyadı (ünvanı) geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı
3- Söz konusu Kanunun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.