22-10-2016-ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN 455573

0
92

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN

Davacı, KADIN KANSUVA ile davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan nüfus davası nedeniyle,
Mahkememizden verilen 08/10/2016 tarih 2016/340 esas, 2016/215 sayılı kararıyla;
Davacının davasının kabulü ile; Kars ili, Merkez Çakmak Köyü Cilt 23, Hane: 69, Aile sıra No: 122’de nüfusa kayıtlı Raşit ve Zehra Kızı 04/02/1976 doğumlu 16042701348 TC numaralı, kadın Kansuva’nın ön adının ZEYNEP olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 455573) www.bik.gov.tr