22-1-2016-İLAN ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(229602)

0
119

Esas no: 2015/303 Karar No : 2015/309
Davacı Kezban Kayı tarafından davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hüküm;1-Davanın Kabulüne,
Ankara, Sincan, Yenikayı nüfusuna kayıtlı 13300192818 kimlik numaralı Kezban Kayı’nın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Zeynep olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. 24.12.2015