Mahkememizin 24/12/2015 tarih ve 2015/298 Esas 2015/341 Karar sayılı ilamı ile; Erzurum ili, Hınıs İlçesi, Tapu Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, 44905062022 TC kimlik numaralı Songül Sönmez’in “Songül” olan ön adının “ELİF” olarak nüfusa TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 12/01/2016