T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İLAN

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.09.2016 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.
KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Kanuni Mah. 90851 ada 1 sayılı parselin kuzeyin de yer alan park alanının trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı Kanuni Mahallesi
Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 606 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.08.2016 tarih ve 1496 sayılı kararı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-433196) www.bik.gov.tr