21-4-2016-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 312223

0
78

İHALE İPTAL İLANI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TEİAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası 2016/94778 olan 2 YIL SÜRELİ 2 ADET AĞIR VASITA SÜRÜCÜSÜ PERSONEL HİZMETİ ALIMI ihalesi miktarın değiştirilmesi nedeniyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 312223) www.bik.gov.tr