21-12-2016-T.C. ANKARA 23. ASLİYE-BASIN 501681

0
72

T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO: 2016/387 KARAR NO :2016/483
Davanın kabulüne, Niğde ili, Merkez, Fesleğen Mah./Köyü, Cilt No: 56, Hane No: 46, BSN: 108 de nüfusa kayıtlı, Bahri ve Zeynep kızı, 06.03.1983 Bor doğumlu, 15320751396 TC kimlik numaralı davacı Mehtap Avcu’nun nüfus kayıtlarında Mehtap olan isminin “Lara Mehtap” olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 501681) www.ilan.gov.tr