21-12-2015- T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(207966)

0
64

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 91563 ada 4 ve 5 parseller hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 16.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Keçiören İlçesi, Bağlum Mevkii 91563 ada 4 ve 5 parsellere dair imar planı değişikliği Bağlum Mevkii Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.10.2015 tarih ve 491 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 tarih ve 2323 sayılı kararı