Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 91563 ada 4 ve 5 parseller hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 16.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Keçiören İlçesi, Bağlum Mevkii 91563 ada 4 ve 5 parsellere dair imar planı değişikliği Bağlum Mevkii Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.10.2015 tarih ve 491 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 tarih ve 2323 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...