Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 9249 ada 1 parsel hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 16.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Keçiören İlçesi, Etlik Mahallesi 9249 ada 1 parselde bulunan cami alanına dair imar planı değişikliği Etlik Mahallesi Keçiören ’nin 01.10.2015 tarih ve 490 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir ’nin 23.11.2015 tarih ve 2279 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...