21-12-2015- T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(207904)

0
70

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 9249 ada 1 parsel hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 16.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Keçiören İlçesi, Etlik Mahallesi 9249 ada 1 parselde bulunan cami alanına dair imar planı değişikliği Etlik Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.10.2015 tarih ve 490 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2015 tarih ve 2279 sayılı kararı