Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 30068 ada 5,6,7,8 parseller hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Şehit Kubilay Mah. 30068 ada 5,6,7,8 parsellere ilişkin plan tadilatı Şehit Kubilay Mahallesi Keçiören ’nin 01.10.2015 tarih ve 488 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir ’nin 23.11.2015 tarih ve 2280 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...