21-12-2015-T.C. ANKARA 26.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(206950)

0
124

ESAS NO: 2015/460 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : ANKARA – ALTINDAĞ
MEVKİİ : AKALAR MAHALLESİ
PAFTA NO : –
ADA : 429
PARSEL : 14
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : –
MALİKİNİN ADI VE SOYADI : METİN KEÇELİ, MUSTAFA KEÇELİ, SELAMİ KEÇELİ, İLHAMİ KEÇELİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Akalar Mahallesi, 429. Ada, 14 Parsel sayılı taşınmazın tüm müştemilatıyla birlikte Altındağ Belediye Encümeninin 25/06/2014 tarih ve 562 sayılı kararı ile Altındağ Kaymakamlığı tarafından kamu yararı kararıyla kamulaştığı ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenecek bedel karşılığında taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Altındağ Belediyesi adına tapu tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı tarafından mahkememizin 2015/460 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kanunun değişik 10. maddesi 4. bendi gereğince ilan olunur. 10/11/2015