ESAS NO : 2015/276 KARAR NO : 2015/329
Davacı Yosma Türkel tarafından davalı Nüfus Müdürlüğüne açılan isim tashihi davasının açık yargılaması sonunda, Mahkememizden verilen 22/10/2015 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile “Davanın Kabulü ile ; Ali ve İpek kızı, 01/06/1979 Şenkaya doğumlu, 13103151500 T.C. Kimlik numaralı, Erzurum ili Şenkaya ilçesi Çamlıalan Mah/Köyü, Cilt No: 13, Hane No: 17 :6l ‘da nüfusa kayıtlı Yosma Türkel’in, Yosma olan isminin Esma olarak değiştirilmesine” karar verilmiştir.İlan olunur. 19/11/2015

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...