21-11-2015-ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN- (Basın-186638)

0
83

Esas no : 2015/280 Karar No : 2015/263
Canan Bozdemir Işık ile davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan soyisim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hüküm; 1-Davanın Kabulüne,Yozgat, Merkez, Güneşli nüfusuna kayıtlı 67861183594 kimlik numaralı Canan Bozdemir Işık’ın sicilde kayıtlı isim ve soyisminin iptaliyle Canan Erva Işık olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. 16/11/2015