21-11-2015-ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN- (Basın-186914)

0
75

Esas No: 2015/393
Davacılar Ayhan Temür ve Mediha Temür tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan yargılaması sonucunda; “Davacı davasının KABULÜNE, Sivas ili, Merkez, Yeni Mahallesi, Cilt:36 Hane:31 BSN:11’de nüfusa kayıtlı, Ayhan ve Mediha’dan olma 02/01/1998 doğumlu, “14735305378” TC kimlik nolu davacıların nüfusta Hacer Hilal Temür adıyla kayıtlı çocuklarının nüfustaki bu addaki Hilal adının korunarak Hacer ön adının iptaline, nüfusa sadece adının Hilal olarak kaydına” karar verilmiştir. İlan olunur. 19/11/2015