21-10.2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ455649

0
42

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 gün ve 1875 sayılı kararı ile onanan, Altındağ İlçesi, 23324 ada 6 sayılı parselin kullanım kararının Sosyokültürel Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 455649) www.bik.gov.tr