2016/318 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/09/2016
1. İhale Tarihi : 12/10/2016 günü, saat 10:30 – 10:40 arası.
2. İhale Tarihi : 01/11/2016 günü, saat 10:30 – 10:40 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00 1 %18 06 CPR 64 Plakalı, 2014 Model, FORD Marka, 350ED TEKKABİN PİKAP 155PS EU Tipli, NM0DXXTTGDEB88767 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, Kıymet takdiri esnasında tutulan tutanağa göre, aracın arka kasası yok, arka stop lambaları yok, araca ait anahtar ve ruhsat yok, aracın muhtelif yerlerinde ezik ve çizik mevcuttur.