21-01-2017- T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

0
71

T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Sayı : 2016/338 Esas 10/11/2016
Davacı , ŞAKİRE POLAT ile Davalı , NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan İsim Tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ile ;
Davanın KABULÜ ile ; Gümüşhane ili Şiran ilçesi Karaca köyü, Cilt No: 1, Hane No: 29’da kayıtlı, 25597831998 TC nolu , Habip ve Şahinaz’dan olma, 29.10.1992 Yenimahalle doğumlu Şakire Polat’ın ” Şakire ” olan adının ” Hazal ” olarak düzeltilerek nüfusa kayıt ve tesciline,
Karar verilmiştir.
7201 Sayılı TK’nın ilgili maddeleri gereğince ilgililerine ve kamuoyuna ilanen tebliğ olunur.
Katip 125827
Hakim 31419