21-01-2017 – T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

0
126

T.C.ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO : 2016/333
KARAR NO : 2016/485
Davanın kabulüne, Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Aksu Mah./Köyü, Cilt No: 8, Hane No: 46, BSN 48 de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Remziye oğlu, 16.08.1983 Devrek doğumlu, 67144222064 TC kimlik numaralı davacı Özkan Karaelma’nın nüfus kayıtlarında Karaelma olan soyisminin “Karaelmas” olarak düzeltilmesine, karar verilmiştir. İlan olunur.