21-01-2017 – T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

0
74

T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İ L A N
Sayı : 2016/427 Esas 19/01/2017
Davacılar tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan İsim Tashihi davasının yapılan yargılaması neticesinde;
Davacının davasının KABULÜNE, Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Akdoğan Mah., Cilt No: 7, Hane No:8, BSN: 89’da nüfusa kayıtlı, Kemal ve Ümmiye kızı, 01/01/1989 doğumlu, 57721104838 TC kimlik numaralı, davacı Şadan Yıldız’ın, nüfusta Şadan olan adının iptali ile Zeynep olarak nüfusa kaydına,
TMK’nun 27. maddesi gereğince ilan olunur.