21-01-2016-T.C.ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

0
261

ESAS NO: 2016/22 Esas
Davacı EKOTEK AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından şirketin İİK mad.179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek İflas Ertelemesi davası açılmış olup;
Mahkememizce verilen 12/01/2016 tarihli tensip karan uyarınca İİK 179/a maddesi gereğince Hukukçu Av. Serpil Ejder, Mali Müşavir Doç.Dr. İsrafil Zor ve İnşaat Mühendisi Sedat Gedikoğlu şirkete tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir.
Açılan bu davanın yargılaması 02/03/2016 günü saat 11.55’a bırakılmıştır.
Şirketin borca batık olmadığı ve iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını iddia eden alacaklıların veya diğer ilgililerin bu ilam takiben varsa itirazlarını mahkememize bildirmeleri ilanen tebliğ olunur. 14/01/2016