Ana Sayfa Güncel Haberler 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı

-

TBD Siber Güvenlik İçin Harekete Geçti

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe:“Siber güvenlik çözümleri ulusal güvenliğimizin teminatıdır. Siber zorbalık çocukları ve gençleri hedef alıyor. Siber güvenlikte teknoloji üretir konuma gelmeliyiz” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ülkelerin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olan siber güvenlik için harekete geçti. 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nde, “2016-2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde yapılan ve yapılması gereken eylemler masaya yatırıldı. 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, konunun tüm taraflarını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda(BTK) bir araya getirdi.

Aktepe ‘Askeri Alanlarda Yerli Akıllı Sistemler Oluşturulmalı’

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi’nde açılış konuşmasını yapan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’na değinerek “Siber güvenlik çözümleri ulusal güvenliğimizin teminatıdır” dedi. Rahmi Aktepe şu şekilde konuştu:

“Bildiğiniz üzere ülkemizin bekası amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ gerçekleştiriliyor. Artık günümüzde askeri alanda kullanılan savunma sistemlerinin tamamı, bilişim teknolojileri tabanlı ve yazılım kontrolünde çalışan akıllı sistemlerden oluşmaktadır. Bu harekâtta da kullanılan komuta-kontrol sistemleri, silah ve sensörler ile askeri haberleşme sistemleri akıllı sistemler ve doğal olarak da siber saldırılar için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle başta askeri sistemler olmak üzere siber güvenlik teknolojileri alanında yerli ve milli çözümler üretebilmenin ülkemizin bekası, ulusal güvenliğimizin teminatı ve dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesi açısından yaşamsal öneme sahip bir konu olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu konuya devlet olarak sektör olarak odaklanmalıyız ve siber güvenlik alanında iyi bir kullanıcı konumundan bir an önce teknoloji üretir ve teknolojiye yön verir bir konuma geçmeliyiz.”

Teknoloji hakkında insanlarımızı bilgilendirmeliyiz

Rahmi Aktepe “Türkiye Bilişim Derneği TBD bundan 46 yıl önce kuruldu. Bugün kendilerini büyük bir saygı ve şükran duygusuyla andığımız kurucularımız, daha o günlerde farkına varmışlardı; bilişim teknolojileri tüm dünyada üretim şekillerini, yaşama biçimini, toplumsal gelişmeleri, ülke ekonomilerini etkileyecekti. Bu nedenle TBD, Türkiye’nin bu teknolojiye ayak uyduracak biçimde gelişmesini sağlamak, bu uğurda ülke insanını bilinçlendirmek amacıyla yola çıktı.

STK’lar olarak, sadece eleştiren değil devletin yetişemediği yerlerde inisiyatif alarak karar vericilere iletmek üzere çözüm önerileri üretebilmeli ve projeler geliştirebilmeliyiz. TBD olarak STK’ların sorun çözdükçe güçleneceğine, güçlendikçe de sorunları daha kolay çözebileceğine inanıyoruz.

Son yıllarda devlet destekli saldırıların özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara yöneldiği, kritik altyapıların her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı biliniyor. Diğer taraftan bireylere yönelik düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı veya görsel iletilerin kasıtlı ve düzenli bir şekilde gönderilmesi ile gerçekleştirilen Siber Zorbalığın da özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığı görülüyor.
Siber güvenlik toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir konudur. Bütüncül bir yaklaşım ile çözüm oluşturulması sağlıklı sonuçlara ulaşmasını sağlar. Bu amaçla da tüm paydaşların yer aldığı bir ekosistemin oluşturulması ve bu ekosistemin geliştirilmesi ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Siber güvenlikte farkındalık seviyemizi arttırmalıyız

Aktepe: TBD olarak sürdürülebilir bir siber güvenliğin ulusal seviyede gerçekleştirilebilmesi için gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde siber güvenlik farkındalığının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Kamuda, özel sektörde, kritik altyapılarda ve bireylerde farkındalık seviyesinin arttırılması sonucu da yeterli bilinç ve bilgi seviyesine ulaşılarak siber tehditlerle mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Tabi ki burada en önemli hususlardan biri de yeterli miktarda yerli siber güvenlik ürün, sistem, hizmet ve çözümlerinin özgün olarak geliştirilebilmesi ve bu çözümlerin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde yaygın olarak kullanılmasıdır.

Yerli siber güvenlik ürün, sistem, çözüm ve hizmetlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesi, yerli ve özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. En önemlisi de Ulusal Güvenliğimizin bir teminatı olacaktır.

Türkiye Bilişim Derneği olarak bu amaçlara ulaşabilmek için Siber Güvenlik Ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, “Siber Güvenlik Ekosistemi”nin geliştirilmesi ve güçlendirilebilmesine yönelik yasal çerçevenin bir an önce oluşturulması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Siber güvenlikte yerli sektörler güçlendirilmeli

Türkiye Bilişim Derneği olarak “Siber Güvenlik Ekosistemi”nin geliştirilmesi amacıyla öncelikle “Ekosistemin Yeniden Yapılandırılması” gerektiğini değerlendiriyoruz. Söz konusu ekosistem içerisinde; başta ekosistemi yöneten politika ve stratejilerini belirleyen icra yeteneğine sahip bir makam olmak üzere müşteriler, tedarikçiler, teknoloji, ürün ve hizmet geliştiriciler, standardizasyon ve sertifikasyon kuruluşları, akreditasyon ve eğitim kurumları, üniversiteler ve STK’lar olmak üzere tüm paydaşlar yer almalıdır. Söz konusu paydaşların rolleri açıkça tanımlanmalı ve yasal çerçeve oluşturulmalıdır.

İkinci olarak ise “Siber Güvenlik Kurulunun Etkinleştirilmesi” gerekmektedir. Kurul altında kamu, özel sektör, STK ve üniversitelerden uzman kişilerin görevlendirileceği teknik çalışma grupları ile izleme komitelerinin oluşturulmasına acil ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca paydaşlar arasında ortak akıl oluşturulmasına yönelik “Sivil İnisiyatifler” oluşturulmasının önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz.

Üçüncü olarak ise “Yerli Sektörün Güçlendirilmesi” gerektiğine inanıyoruz. Yerli siber güvenlik ürün, sistem, çözüm ve hizmetlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesi, yerli ve özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Siber Güvenlik alanında milli kabiliyetler ile hangi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ve ihtiyaçların önceliklendirildiği “Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Yol Harita” sının oluşturulması ve sektör ile paylaşılması kaynak israfının engellenmesine, hem sektörün hem de ulusal seviyede siber güvenliğin sürdürülebilirliğine önemli kazanımlar sağlayacaktır.

Ulusal kapasitenin arttırılmasına, yenilikçi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kamusal ve SektörelSOME’ler başta olmak üzere bilişim ve siber güvenlik sektörleri tarafından ihtiyaç duyulan “Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi” için ulusal bir programın acilen oluşturulması gerektiğini değerlendiriyoruz.”

Faruk Gökyurt
Faruk Gökyurthttps://sonsoz.com.tr/
2014 yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olup, Sonsöz Gazetesi'nde 2017 Ocak ayından beri aktif gazetecilik yapmakta....

Bu Haberler Kaçmaz!

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”

PTT BÜYÜK BİR AİLEDİR

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya “Ptt Çalışanları Ptt’nin Her Faaliyetini Destekliyor”
Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.

Meyve ve Yüzde 100 meyve suyu tüketimi kalbi olumlu etkiliyor

Birbirinden bağımsız çok sayıda bilimsel çalışmanın sonuçları gösteriyor ki, meyve ve yüzde 100 meyve suyu tüketiminin, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı ve inme riskleri üzerinde nötr ya da yararlı etkiler yaratıyor.