Türkiye’deki 70 aracı kurumdan 44’ü yılın ilk yarısını kâr ederek kapatırken, toplam kârlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Gösterge yayınının güz sayısında aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin 2016 yarıyıl verileri paylaşıldı. Buna göre, aracı kurumların net dönem kârı, artan giderlere bağlı olarak yüzde 20 gerileyerek 246 milyon liraya indi.

Aynı dönemde, portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 111 milyar liraya çıktı.
Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, 2016 yarıyıl verilerinde şu başlıklar dikkat çekti:

• 2016 yılının ilk yarısında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmedi. 1.1 trilyon lira olarak gerçekleşti.
• 2016 yılının ilk yarısında işlem yapan 58 aracı kurum ve 2 banka vadeli işlemlerde 609 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Bu tutar geçen yıla göre yüzde 9 arttı.
• Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde hızlı artış devam ediyor. Müşterilerle yapılan işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 yükselerek 5.5 trilyon liraya ulaştı.

Özel sektör borçlanma aracı ihraçları sürdü

• Aracı kurumların istihdam ettiği kişi sayısı daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dâhil olmasıyla 6 bin 709 kişiye çıktı.
• Foreks şirketlerinin sayısının artması ve bu kurumların agresif büyüme ve pazarlama stratejileri nedeniyle, merkez dışı birimler ile yurtiçi satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların sayısı son bir yılda önemli ölçüde artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında 70 kurumdan 44’ü kâr etti

• Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri yüzde 13 artarak yılın ilk yarısı itibarıyla 760 milyon liraya ulaştı.
• Aracı kurumların net dönem kârı giderlerdeki artışın etkisiyle yüzde 20 azalarak 246 milyon TL olarak gerçekleşti.