Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Şefik Tüzün, çimento sektörünün ülkenin ekonomik büyüme tahminine paralel olarak yüzde 3 civarında büyüyeceğini belirtirken, “İç pazarda yaklaşık 67 milyon ton çimento satışı gerçekleşeceğini ve toplam 11 milyon ton civarında çimento ve klinkerin ise ihraç edileceğini öngörüyoruz” dedi.

ÇİMENTODA HEDEF AFRİKA VE AMERİKA PAZARI
2016 yılı için daha olumlu beklentileri olduğunu belirten M. Şefik Tüzün, şu ifadeleri kullandı:
“Halihazırda devam eden mega projelere ilave olarak yeni başlayacak konut ve altyapı projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, yabancı yatırımcıların devam eden ilgisi ile birlikte 2016 yılı çimento ve inşaat sektörü için de 2015’e göre daha hareketli ve sınırlı da olsa büyüyen bir yıl olacaktır. Bu veriler ışığında sektörün, ülkenin ekonomik büyüme tahminine paralel olarak yüzde 3 civarında büyüyeceğini, iç pazarda yaklaşık 67 milyon ton çimento satışı gerçekleşeceğini, toplam 11 milyon ton civarında çimento ve klinkerin ise ihraç edileceğini öngörüyoruz.
Global anlamda jeopolitik risklerin artması, FED faiz artışı uygulama temposu, Çin’in büyümesindeki yavaşlama, Avrupa’da ECB kararları, komşu bölgelerde devam eden karmaşa ve savaş gerçeği, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler, 2016 yılının performansında belirleyici rol oynayacaktır. Dünya çimento talebinde 2020’ye kadar yıllık ortalama yüzde 2,4 oranında düşüş beklenmektedir. Talepteki bu düşüşün sebebi sadece Çin’deki talebin azalması değil aynı zamanda dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki makroekonomik ve jeopolitik faktörlerdir. Gelecek yıllarda ihracatımızda Afrika ve Amerika pazarının payının artacağını buna karşılık Avrupa pazarının payının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. İhracat potansiyeli olan pazarlara yakınlık, hammadde yeterliliği, yüksek ürün kalitesi, nitelikli işgücü ve modern teknolojilerin yeterli ve etkin bir şekilde kullanılması gibi güçlü yönlerimiz bize ihracat yarışında avantaj sağlamaya devam edecektir.”
BETON YOLLAR ÇİMENTO SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME ALANIDIR
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır kullanımda olan beton yolların; Türkiye çimento sektörü için önemli ve gelişim alanlarından biri olduğunu vurgulayan Şefik Tüzün, “Yıllardır belediyeler, il özel idarelerinin ferdi uygulamaları ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin örnek uygulamaları ile bugüne kadar gelen beton yollar; yapım maliyeti diğer alternatifleri ile kıyaslandığında aynı seviyede olan ancak çok daha uzun süre ile iklim ve çevre koşullarına dayanıklı, bakım maliyetleri çok düşük bir uygulamadır ve yakın zamanda Türkiye genelinde yaygın bir şekilde yerini alacaktır, almalıdır diye düşünüyoruz” dedi.