EGO ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VAKFI
Yönetim kurulu merkez adresimiz Strazburg caddesi 32/10 Sıhhiye/ANKARA adresinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;
13.04.2016 tarihinde vakfımız merkezinde yapılan toplantı sonucunda alınan karar aşağıda gösterilmiştir;
2014-2015 yıllarına ait Genel Kurul Toplantısının 07.05.2016 tarihinde Vakfımız merkezi; Strazburg Caddesi 32/10 Sıhhiye adresinde saat 11.00’de aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14.05.2016 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış, yoklama, saygı duruşu, divan başkanlığı seçimi
2- Divan başkanlığına, divan tutanaklarının imzalanma yetkisinin verilmesi
3- Vakıf tüzüğümüzün 8.maddesi gereği 33 kişiden oluşan genel kurulumuzun; Ölüm, istifa nedeni ile boşalan üyeliklerine, yönetim kurulumuzun 371 sayılı kararlı ile önerilen isimleri geçen şahısların seçilmesine,
4- 2014-2015 yıllarına ait Yönetim ve Denetim kurullarınca hazırlanan Bilanço, Ayrıntılı Gelir Gider hesabı, faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
5- Yönetim ve denetim kurullarının oylanarak ayrı ayrı ibrası,
6- Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin müzakeresi, kabulü ve onanması,
7- Yönetim Kurulumuza 5 asil, 3 yedek üyenin 2 yıl süre ile seçilmesi,
8- Denetim Kurulumuza 3 asil, 2 yedek üyenin 2 yıl süre ile seçilmesi,
9- Dilek temenni ve kapanış.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 20) www.bik.gov.tr