20-4-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 308495

0
546

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün 508 sayılı kararıyla
onaylanan, Sincan İlçesi, Temelli Alcı Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB) içerisinde 412 ada 1 parselin güneyinde bulunan “Park Alanı”nın “Teknik Altyapı Alanı” olarak kullanılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 308495) www.bik.gov.tr