20-2-2017-T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(254380)

0
101

Esas No : 2016/23
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili Bala İlçesi Beynam Mahallesi
PARSEL NO : 3153
VASIFLARI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ :1000 M2
KAMULAŞTIRILAN ALANIN
YÜZÖLÇÜMÜ : 1000 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat ALBAYRAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
DAVA TARİHİ : 19/01/2016
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/23 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR. 08/02/2016