Dosya No : 2015/5408
Alacaklı : ERYAMAN 3. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ ETİMESGUT V.D. 3760020945
3. ETAP İŞ MERKEZİ ERYAMAN ETİMESGUT/ANKARA
Vekili : Av. Emel YALÇINKAYA
Borçlu : Mesut BERBEROĞLU (T.C Kimlik No: 14683150952)
Güzelkent Aksu Sitesi No:8E/3 Eryaman Etimesgut/ANKARA
Borç Miktarı : 1.106,30 TL (faiz ve masraflar hariç)
Alacaklı Vekili tarafından aleyhinize sürdürülen icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek (7) numaralı ödeme emir tebliğ edilmeden iade edilmiş. Yaptırılan emniyet araştırması neticesinde de adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklı vekilinin talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu nedenle işbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 15 gün eklenerek (22 gün içinde ) süresi içerisinde borcunuzu ödemeniz veya borcu ödemediğiniz takdirde hakkınızın cebri icraya devam olunacağı , yine yasal süreye 15 gün eklenerek (22 gün içinde ) süresi içerisinde itiraz etmeniz , itiraz etmediğiniz veya borcu ödemediğiniz takdirde hakkınızda cebri icraya devam olunacağı , yine yasal süreye 15 gün eklenerek (22 gün içinde ) süresi içerisinde İİK ‘nun 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız , hiç mal beyanında bulunmaz yada hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız hususları ödeme emir tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.