20-1-2017-T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK 526240

0
79

T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı : 2016/385 Esas
Davacı, ABDULLAH GÜREL ile Davalı , ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Elvan Mahallesinde bulunan batısı ve güneyi ekilemez arazi, kuzeyi 490 parsel doğusu 489 parsel ve toplamı 65.000m² den fazla olan taşınmazın tamamı; davacılar Abdullah Gürel, Sait Gürel, Ali Gürel ve babaları Hüseyin Gürel tarafından 1965 yılından itibaren imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye ve Etimesgut Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK’nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur. 09/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 526240) www.ilan.gov.tr