2015/886 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Polatlı İlçe, 391 Ada No, 183 Parsel No, Cumhuriyet Mah.
Mahfel Cad. Mevki, 4. kat 12 nolu mesken vasıflı taşınmaz 331 m2 miktarındaki betonarme
apartman ve arsası niteliğindeki taşınmaz 20/300 arsa paylı 12 numaralı kömürlük eklentisi olan,
dairenin bulunduğu binanın altyapı sıkıntısı yoktur, her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır, Mıhçıoğlu ilkokulu taşınmazın hemen batı karşısındadır, bina betonarme tarzda zemin ve 4 normal katlı olarak bitişik nizamda inşa edilmiştir, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır, doğalgazlıdır, yaklaşık 29 yıllık binadır, daire dördüncü katta doğu ve batı cephesi olup güneyde kalan dairedir, daire fiili durumu itibari ile 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve balkondan oluşmaktadır, balkonu plastik doğrama ile kaplanmıştır, brüt yaklaşık 110 m2 dir, dairenin dış kapısı çelik iç kapıları ahşaptır, pençeleri plastik doğramadır, doğalgazı bağlı değildir, kıymet takdiri tarihi itibariyle içinde Serdar Koyuncu isimli kiracı ikamet etmektedir.
Adresi : Polatlı ilçesi İnönü cad. No:91 Taşkıran apt. 4. Kat D: 12
Yüzölçümü : Arsa 331 m2 Daire yaklaşık Brüt 110 m2
Arsa Payı : 20/300
İmar Durumu : Belediye Sınırları içersinde
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur
1. Satış Günü : 10/03/2016 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 12/04/2016 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : POLATLI ADLİYESİ 1. KAT SATIŞ SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/886 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2016