20-1-2016-(ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)(225993)

0
136

105 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası:2015/182472
1-İdarenin
a) Adresi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 06100 Samanpazarı-Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3125082685-3123103829
c) Elektronik posta adresi :[email protected]
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :14.01.2016-3022
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):SON SÖZ-07.01.2016
3-Düzeltilen [madde/maddeler ] :Madde 3.b)Tarihi ve saati:18.02.2016-10:30